Infobuzz
Take a fresh look at your lifestyle.

जबरदस्त प्रेरणादायक सुविचार । Marathi Motivation

आयुष्याच्या वाटेवरती कधी हायवे लागेल तर कधी अगदी कच्चा रस्ता, पण ध्येय पूर्ती करण्यासाठी आपल्याला गरज असते ते (Marathi Motivational Suvichar) मोटिव्हेशन’ची. आता Motivation बाबत पण काहींना सतत त्याची गरज असते अगदी टॉनिक प्रमाणे तर काहींना एकदाच. आम्ही आज घेऊन आलो आहोत (Marathi Motivation) जबरदस्त प्रेरणादायक सुविचार जे तुम्हाला सतत ठेवतील प्रेरणादायी. खालील marathi quotes on success आपल्याला आवडल्या तर नक्कीच तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका. तुमच्या ध्येयपूर्ती साठी Marathi Suvichar मदत करतील अशी अशा करतो.

मराठी सुविचार ०१

भरलेला खिसा माणसाला दुनिया दाखवतो,
रिकामा खिसा मात्र दुनियेतील माणसं दाखवतो.

मराठी सुविचार ०२

स्वभावातील गोडीने आणि जिभेवरील माधुर्याने माणसे जोडली जातात.

मराठी सुविचार ०३

ज्याच्याजवळ उमेद आहे तो कधीही हरू शकत नाही.

मराठी सुविचार ०४

चुकण हि ‘प्रकृती’,
मान्य करण हि ‘संस्कृती’
आणि सुधारणा करण ही ‘प्रगती’ आहे.

मराठी सुविचार ०५

समजवण्यापेक्षा समजून घेण्यामध्ये खरी परीक्षा असते,
कारण समजवण्यासाठी अनुभवाचा कस लागतो,
तर समजून घेण्यासाठी मनाचा मोठेपणा लागतो.

Marathi Suvichar, Marathi Motivation, marathi quotes, marathi quotes on success, inspirational quotes in marathi, प्रेरणादायक सुविचार, मराठी मोटिव्हेशन, मराठी सुविचार, इन्फोबझ्झ, Infobuzz Marathi, Infobuzz Motivational
Source – Google

मराठी सुविचार ०६

शब्दांपेक्षा शांत राहूनच जास्त आक्रमक होता येत.

मराठी सुविचार ०७

आज मी निदान एक पाऊल पुढे टाकीन,
निदान एक काम पूर्ण करीन,
निदान एक अडथळा ओलांडिन,
निदान प्रयत्न तरी करीनच करीन.

मराठी सुविचार ०८

नेहमी तुमचे सर्वोत्तम प्रयत्न करा
आणि हे करून देखील ते तुमची कदर करत नसतील
तर तो त्यांचा दोष आहे तुमचा नाही.

मराठी सुविचार ०९

विजेते वेगळ्या गोष्टी करत नाही,
ते प्रत्येक गोष्ट वेगळेपणाने करतात.

मराठी सुविचार १०

स्वतः चा विकास करा, लक्षात ठेवा,
गती आणि वाढ हीच जिवंतपणाचे लक्षण आहेत.

Marathi Suvichar, Marathi Motivation, marathi quotes, marathi quotes on success, inspirational quotes in marathi, प्रेरणादायक सुविचार, मराठी मोटिव्हेशन, मराठी सुविचार, इन्फोबझ्झ, Infobuzz Marathi, Infobuzz Motivational
Source – Google

मराठी सुविचार ११

कोणतेही कार्य हे अडथळ्याशिवाय पार पडत नाही.
शेवटपर्यंत जे प्रयत्न करीत राहता
त्यानांच यश प्राप्त होते.

मराठी सुविचार १२

जीवनात चांगल्या माणसांना शोधू नका,
स्वतः चांगले व्हा आणि कुणीतरी तुम्हाला शोधत येईल.

मराठी सुविचार १३

मनुष्या जवळची नम्रता संपली कि,
त्याच्या जवळची माणुसकीच संपली म्हणून समजावे.

मराठी सुविचार १४

बोलून विचार करण्यापेक्षा बोलण्याआधी विचार केलेला बरा.

मराठी सुविचार १५

खूप माणसांची स्वप्ने या एका विचारामुळे अपूर्ण राहतात तो म्हणजे “लोक काय म्हणतील?

Marathi Suvichar, Marathi Motivation, marathi quotes, marathi quotes on success, inspirational quotes in marathi, प्रेरणादायक सुविचार, मराठी मोटिव्हेशन, मराठी सुविचार, इन्फोबझ्झ, Infobuzz Marathi, Infobuzz Motivational
Source – Google

मराठी सुविचार १६

या दोन गोष्टींमुळे जग तुम्हाला ओळखते,
तुमच्याजवळ काहीच नसतांना तुम्ही बाळगलेला संयम
आणि तुमच्याजवळ सर्वकाही असतांना तुम्ही दाखवलेला रुबाब.

मराठी सुविचार १७

जिंकणे म्हणजे नेहमी फक्त पहिला येणे असे नसते,
एखादी गोष्ट पूर्वीपेक्षा जास्त चांगली करणे म्हणजेच जिंकणे होय.

मराठी सुविचार १८

डोक शांत असेल तर निर्णय चुकत नाही,
भाषा गोड असेल तर माणसं तुटत नाहीत.

मराठी सुविचार १९

भूक आहे तेवढे खाणे हि प्रकृती,
भूक आहे त्यापेक्षा जास्त खाणे हि विकृती
आणि वेळेप्रसंगी स्वतः उपाशी राहून दुसऱ्याची भूक भागवणे हि संस्कृती.

मराठी सुविचार २०

यशाकडे नेणारा सर्वात जवळचा मार्ग अजून तयार व्हायचा आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More